DESERTS LIKE & STONE QUARRIES LOCATIONS

DESERT LIKES BULGARIA
KREMIKOVCI OPEN MINE 1
KREMIKOVCI OPEN MINE 2
KREMIKOVCI OPEN MINE 3
GAITANEVO QUARRY 1
GAITANEVO QUARRY 2
GAITANEVO QUARRY 3
GAITANEVO QUARRY 4
GAITANEVO QUARRY 5
SLIVNICA QUARRY 1
SLIVNICA QUARRY 2
SLIVNICA QUARRY 3
SLIVNICA QUARRY 4
SLIVNICA QUARRY 5
SLIVNICA QUARRY 6
SLIVNICA QUARRY 7
SLIVNICA QUARRY 8
SLIVNICA QUARRY 9
SLIVNICA QUARRY 10
SLIVNICA QUARRY 11
SLIVNICA QUARRY 12
PERNIK QUARRY 1
PERNIK QUARRY 2
PERNIK QUARRY 3
PERNIK QUARRY 4
PERNIK QUARRY 5
PERNIK QUARRY 6
PERNIK QUARRY 7
PERNIK QUARRY 8
PERNIK QUARRY 9
Show More
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon